© DcH Bording, hundetræning

Kontingent 2018

Kontingent i DcH Bording

I DcH Bording skelner vi mellem aktive og passive hovedmedlemmer samt fjernmedlemmer og medlemmer med hovedmedlemsskab i anden DcH forening.

Som nyt medlem optages du altid som hovedmedlem i klubben.

Det forventes i øvrigt, at hvis man har hovedmedlemsskab i DcH Bording, så stiller man op for DcH Bording, hvis man ønsker at stille i op konkurrence.

Ønsker man at have hovedmedlemsskab i DcH Bording, og ønsker at stille op i konkurrence I DcH Bordings navn, men ikke ønsker at gå på hold, skal man da godkendes af bestyrelsen hertil og der opkræves et fjernmedlemskontingent inkl. Lands- og kredsgebyr.

Yderligere fordele ved hovedmedlemsskab i DcH Bording: Udover aktiv deltagelse på hold og opstilling til konkurrence i DcH Bordings navn, så vil man også kunne deltage særlige arrangementer kun for hovedmedlemmer herunder også tilbud om deltagelse på særlige kursus og uddannelsesforløb.

Et kontingent løber altid fra opstartsmåned til årets udgang hvorefter der indkræves nyt kontingent, derfor er prisen forskellig alt efter hvornår på året man starter, Lands- og kredsgebyrer er fast, og går direkte til lands- og kredsforeningen.

(Oversigten nedenfor vises bedst på din mobiltelefon hvis du vender telefonen på siden) 

Kontingent 2018 for nye medlemmer med hovedmedlemsskab i DcH Bording – Nye medlemmer

Opstartsmåned Indmeldelses-gebyr Lands og kreds kontingent* Trænings-gebyr I alt 2. hund el. 2. hold med samme hund
Jan 200 kr. 420 kr. 755 kr. 1.375 kr. 700 kr.
Feb 200 kr. 420 kr. 685 kr. 1.305 kr. 630 kr.
Mar 200 kr. 420 kr. 615 kr. 1.235 kr. 560 kr.
April 200 kr. 420 kr. 545 kr. 1.165 kr. 490 kr.
Maj 200 kr. 420 kr. 475 kr. 1.095 kr. 420 kr.
Juni 200 kr. 420 kr. 405 kr. 1.025 kr. 350 kr.
Aug 200 kr. 420 kr. 335 kr. 955 kr. 280 kr.
Sep 200 kr. 420 kr. 265 kr. 885 kr. 210 kr.
Okt 200 kr. 420 kr. 195 kr. 815 kr. 140 kr.
Nov 200 kr. 420 kr. 125 kr. 745 kr. 70 kr.

Kontingent 2018 for fortsættende medlemmer med hovedmedlemsskab i DcH Bording

Opstartsmåned Indmeldelses-gebyr Lands og kreds kontingent* Trænings-gebyr I alt 2. hund el. 2. hold med samme hund
Jan 0 kr. 420 kr. 830 kr. 1.250 kr. 700 kr.

Kontingent for 2018 for et 3 mdrs. Kursus, nyt medlem i DcH Bording

Opstartsmåned Indmeldelses-gebyr Lands og kreds kontingent* Trænings- gebyr I alt 2. hund el. 2. hold med samme hund
3. mdr hold 200 kr. 420 kr. 305 kr. 925 kr.

Kontingent 2018 for passive medlemmer i DcH Bording

Ej rettighed til at stille i konkurrence, med mindre andet godkendes af bestyrelsen. Ønskes der mulighed for at stille i konkurrence uden at være tilmeldt et hold er der tale om et Fjernmedlemsskab.

Opstartsmåned Grundgebyr** Lands og kreds* Fjernmedlems-tillæg I alt
Jan 100 kr. 420 kr. 0 kr. 520 kr.

Man kan med bestyrelsens godkendelse optages som fjernmedlem af klubben. Det vil sige, at man ikke aktivt er tilmeldt et hold, men man må stille op i konkurrence for DcH-Bording.

Kontingent 2018 for fjernmedlemmer i DcH Bording

Opstartsmåned Grundgebyr** Lands og kreds* Fjernmedlems-tillæg i alt
Jan 100 kr. 420 kr. 400 kr. 920 kr.

Kontingent 2018 for nye medlemmer med hovedmedlemsskab i anden DcH klub – Nye medlemmer

DcH medlemsnummer fra anden DcH forening skal oplyses ved tilmeldingen og det vil blive verificeret efterfølgende.

Som hovedmedlem af en anden klub end DcH-Bording betales der ikke kreds- og landskontingent. Men der er derimod tillagt et grundgebyr, som bruges til den ekstra administration samt fordi vores trænere ligger en masse arbejde i at træne hundefører, som ikke stiller op til konkurrencer for klubben. 

Opstartsmåned Indmeldelses-gebyr Grundgebyr*** Trænings-gebyr Ialt 2. hund el. 2. hold med samme hund
Jan 200 kr. 300 kr. 755 kr. 1.255 kr. 700 kr.
Feb 200 kr. 300 kr. 685 kr. 1.185 kr. 630 kr.
Mar 200 kr. 300 kr. 615 kr. 1.115 kr. 560 kr.
April 200 kr. 300 kr. 545 kr. 1.045 kr. 490 kr.
Maj 200 kr. 300 kr. 475 kr. 975 kr. 420 kr.
Juni 200 kr. 300 kr. 405 kr. 905 kr. 350 kr.
Aug 200 kr. 300 kr. 335 kr. 835 kr. 280 kr.
Sep 200 kr. 300 kr. 265 kr. 765 kr. 210 kr.
Okt 200 kr. 300 kr. 195 kr. 695 kr. 140 kr.
Nov 200 kr. 300 kr. 125 kr. 625 kr. 70 kr.

Kontingent 2018 for fortsættende medlemmer med hovedmedlemsskab i anden DcH klub

Opstartsmåned Indmeldelses-gebyr Grundgebyr*** Trænings-gebyr Ialt 2. hund el. 2. hold med samme hund
Jan 0 kr. 300 kr. 830 kr. 1.130 kr. 700 kr.

*) Lands- og kredskontingent 2018 er steget med 25,- ift. 2017 – dvs. i alt:  420 kr.
**) Grundkontingent for hovedmedlemmer er for 2018 i alt: 100 kr.
***) Grundkontingent for ikke hovedmedlemmer er for 2018 i alt: 300 kr.