© DcH Bording, hundetræning

Lydighedshold

Lydighedsholdene_billedeLydighedsdelen, eller konkurrencedelen som vi også kalder den, er delt i flere trin – i DcH Bording har vi inddelt holdene i følgende, forberedende lydighed, C-holdet, B-holdet og Eftersøgning.
______________________

Forberedende lydighed:
For de hundefører der ønsker at at komme i konkurrence i DcH-lydighedsprogram.

På holdet trænes der målrettet mod at blive klar til C eller B-holdet, der arbejdes med de grundfærdigheder, der indgår i øvelserne i konkurrenceprogrammet.
Her arbejdes med begreber som stimuluskontrol, shaping og baglænskædning.

En del af træningslektionerne vil omfatte spor, løbearbejde og begyndende feltsøg i skoven, samt træning på andre arealer/pladser end klubben. I vinter halvåret kan disse lektioner evt. planlægges på lørdage eller søndage.

Instruktør:
Linda Pedersen

______________________

C-Holdet:

På C-holdet træner vi målrettet på de øvelser, der indgår i C-klassens lydighedsprogram
Lydighedsprogrammet kan ses her

For at ruste hundene og hundeførerne på C-holdet bedst muligt til at få succes i konkurrencesammenhæng henlægges ca. en træningsgang i måneden til skoven, hvor der bl.a. trænes løbearbejde, frit søg og rundering. Derudover vil flere træningsgange også finde sted på fremmede DcH-træningspladser og sportspladser rundt omkring i området.

Hundeførerne på C-holdet vil også blive introduceret for forskellige delmomenter, der indgår i B- og til dels A-klassens lydighedsprogram, deriblandt løbearbejde (som opstart til eftersøgning), fremadløb (som opstart til fremadsendelsen) og spor.

Træningen på C-holdet tilrettelægges efter den enkeltes niveau og behov, og der er således som udgangspunkt ikke fastlagt et bestemt tema for den enkelte træningsgang. Hundeførerne bestemmer selv hvad de vil træne, alt efter hvad de vil have trænerens øjne på og input til at komme videre med. Det kræver, at den enkelte hundefører har gjort sig klart hvad han/hun vil træne inden hver træningsgang – og er i stand til at kommunikere dette til træneren og i aftenens træningsmakker.

Teoretisk bliver der lagt vægt på ”de fire hemmeligheder til at blive en supertræner”, nemlig TKFF – Timing, Kriterier, Forstærkningskvalitet og Forstærkningsfrekvens. Lige så vigtig er baglænskædning – både i teori og praksis.

Instruktører:
Eva Ulsø og Connie Clausen
På nuværende tidspunkter træner C hundene sammen med B holdet. 

______________________

B-Holdet:
På holdet trænes der målrettet mod konkurrencedeltagelse i B klassen.
Lydighedsprogrammet kan ses her

Der trænes med baglænskædning af de færdige øvelser til B programmet, men også vedligeholdelse af frivillige adfærd og shaping.

For at ruste hundene til konkurrence, trænes der forskellige steder på sportspladser og andre træningspladser i området, der trænes med forstyrrelse (evt. Doggie-Zen) og at øvelserne lykkedes i 1. forsøg, med andre ord det vi kalder konkurrencetræning.

Fra oktober til og med marts er træningen flyttet til lørdags-træning.

Instruktører:
Eva Ulsø og Connie Clausen

______________________

Eftersøgning (A og E hundeførere)
A og E hundeførerne mødes på egen initiativ hver lørdag i skoven, hvor klubben har indhentet træningstillladelse, her arbejdes der hovedsaligt med A og E klassens eftersøgnings øvelse.