DcH Bording
2019

Årskontingent (ÅK)

Tilmelding af alle fortsættende medlemmer i klubben

Du vil automatisk blive trukket 1350 kr. samt 1% i kort-gebyr for træning i 2021
Beløbet består af lands og kreds kontingent på 420 kr. + et træningsgebyr på 930 kr.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Grundkontingent 9000 02.01.2022 25.12.2030 420 kr.
Medlem i anden DcH klub (DcHGe)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Medlem i anden klub 9002 24.02.2022 01.01.2033 420 kr.
Passivt medlemskab (PM)

Tilmelding af passivt medlemsskab i klubben

Beløbet består af et grundkontingent på 420 kr. + et grundgebyr på 100 kr.
 
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
9005 03.09.2021 31.12.9999 514 kr.
Crossover (OVER6)

Crossover hold
 
Crossover holdet er for dig med hund som er ældre end 6 måneder. Det kan være en hund der aldrig er trænet før, men det er også for dig som ønsker at skifte over til klikkertræning. Vi træner på at hundeførerne får en god forståelse for læring og hvordan hverdagens udfordringer kan løses.
 
På holdet lærer du, hvordan din hund bedst indføres i en række udvalgte øvelser (basisfærdigheder), som skal danne grundlag for at fortsætte på de efterfølgende hold i klubben. Disse inkluderer bl.a. kontakt, sit, stå, indkald, at gå pænt i snor, blive i position og mange andre nyttige øvelser eller kombinationer af øvelser.

Træningslektionen (ca. 1½ time) består af både af praktiske øvelser og teori. Dvs. vi starter med teori, træner øvelser, tager lidt mere teori og derefter nye øvelser, og til sidst slutter vi af med afrunding i klubhuset, hvor vi også typisk taler om løst og fast.

På holdet træner vi altid to og to sammen med skiftende makkere fra gang til gang. Makkerparret vil altid kun træne med én hund af gangen, dvs. den anden hund holder en pause i bilen. På den måde får hundene på skift en mental pause og er efterfølgende mere koncentrerede når de er ude på træningspladsen. Samtidig har man en makker til at hjælpe med sine øvelser, som f.eks. indkald, eller med problemløsning når hunden måske reagerer anderledes end forventet.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Cross Over November 22 C-10
Mandag kl. 19:00 - 20:30
Instruktør: Else Grønkjær,
07.11.2022 27.03.2023 980 kr.
Hvalpehold (HVALP)

Hvalpehold 
 
Hvalpeholdet er for hunde, som er under 7 måneder gamle. Vi træner hovedsageligt på at få en velsocialiseret og velaktiveret familiehund. En hund, som ikke aktiveres af dig, vil aktivere sig selv, og det er sjældent (for dig) hensigtsmæssige ting, den vil vælge at beskæftige sig med. Dertil vil du som hundefører også via træningen få en god forståelse for generel indlæring (efter operante principper), og når vi samles i klubhuset efter træningen udveksler vi erfaringer og taler om hvordan hverdagens udfordringer kan løses.
 
På holdet lærer du, hvordan din hund bedst indføres i en række udvalgte øvelser (basisfærdigheder), som skal danne grundlag for at fortsætte på de efterfølgende hold i klubben. Disse inkluderer bl.a. kontakt, sit, stå, indkald, at gå pænt i snor, blive i position og mange andre nyttige øvelser eller kombinationer af øvelser.
 
Træningslektionen (ca. 1½ time) består af både af praktiske øvelser og teori. Dvs. vi starter med teori, træner øvelser, tager lidt mere teori og derefter nye øvelser, og til sidst slutter vi af med afrunding i klubhuset, hvor vi også typisk taler om løst og fast.
 
På holdet træner vi altid to og to sammen med skiftende makkere fra gang til gang. Makkerparret vil altid kun træne med én hund af gangen, dvs. den anden hund holder en pause i bilen. På den måde får hundene på skift en mental pause og er efterfølgende mere koncentrerede når de er ude på træningspladsen. Samtidig har man en makker til at hjælpe med sine øvelser, som f.eks. indkald, eller med problemløsning når hunden måske reagerer anderledes end forventet.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Hvalpehold Maj 24 (3m) H-30
Mandag kl. 18:30 - 20:00
Instruktør: Linda Pedersen, Mette Steenfeldt,
06.05.2024 22.07.2024 430 kr.
Hvalpehold August 23 H-26
Onsdag kl. 18:30 - 19:45
Instruktør: Else Grønkjær, Lars Bay,
09.08.2023 08.11.2023 430 kr.
Forberedende lydighed hold (FORBE)

Forberedende lydighed hold
 
Forberedende lydighed hold er for de hundefører der ønsker at komme i konkurrence i DcH-program eller Rally.

På holdet trænes der målrettet mod at blive klar til DcH-program eller Rally. Der arbejdes med de grundfærdigheder, der indgår i øvelserne i for begge grene.

Her arbejdes med begreber som stimuluskontrol, shaping og baglænskædning.

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Forb
Onsdag kl. 18:30 - 20:00
Instruktør: Linda Pedersen, Mette Steenfeldt,
01.01.2019 31.12.2030 980 kr.
Fortsætter hold (FORTS)

Fortsætter hold
 
Fortsætter holdet et forberedende hold for hunde der kommer fra hvalpe- eller begynderholdet, inden indslusning til konkurrencelinjen eller familiehundeholdet.

Her arbejdes der videre på de øvelser fra hvalpe- og begynderholdet, og der startes op på bl.a. halsgivning, spring, at samle genstande op, plads og meget meget mere.
 
Der arbejdes på øvelser ud fra hundeførens ønske om kommende hold, og al træning sættes op så den passer til hunden på det niveau hundefører og hund er på.
 
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Fort
Mandag kl. 18:30 - 20:00
Instruktør: Max Dahl,
01.01.2019 31.12.2030 980 kr.
A/E lørdags træning (AEløb)

A/E løbehold

A og E hundeførerne mødes på egen initiativ hver lørdag i skoven, hvor klubben har indhentet træningstilladelse, her arbejdes der primært med eftersøgnings øvelsen.
 
Som udgangspunkt træner man med den hund der har A eller E status. Er der yderligere tid og folk har lyst til at hjælpe kan man få hund nr. 2 på.
 
Der er ingen træner på holdet. Alle er til gengæld spillende trænere. Alle skal deltage aktivt både som figuranter og ansvarlig på midterlinjen, samt hjælpe med at trampe areal.  

Tilmelding til lørdagens træning foregår via Doodle.com hvor man krydser sig af til ugens træning senest onsdag kl. 24.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
AE-l
Lørdag kl. 08:30 - 13:30
Instruktør: Eva Ulsø,
01.01.2019 31.12.2030 0 kr.
A/E torsdags træning (AEkæd)

A/E torsdags træning
 
Holdet er i sin tid oprettet for at styrke konkurrencelinien samt give mulighed for at få flere hundeførere op klasserne. Endvidere giver det de trænere som er hundeførere på holdet mulighed for at få nye input til egen og deres holds træning.

Holdet er klart oprettet for at profilere klubbens hundeførere og klikkertræningen i konkurrencer og det forventes derfor at man stiller op i konkurrencer vel og mærke når man er klar. Det er kun muligt at deltage med den hund der har A eller E status.
 
Træningen er torsdag i lige uger fra 18.30 til 20.30.
Der trænes 2 og 2 som på resten af klubbens hold.
 Der er en vis egen betaling for deltagelse på holdet.
Der optages ikke hundeførere på holdet som ikke tidligere har gået på hold i klubben.
 
Det forventes at man lejlighedsvis hjælper til ved arrangementer, konkurrencer, oprydningsdag eller lignende eller er træner i klubben.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
AE-t
Torsdag kl. 18:30 - 20:30
Instruktør: Eva Ulsø,
01.01.2019 31.12.2030 980 kr.
C/B hold DcH program (DCH)

C/B hold
 
På dette hold træner vi målrettet på de øvelser, der indgår i DcH programmet i C og B klassen.
 
 
På holdene trænes der med baglænskædning af de færdige øvelser til DcH programmet, men også vedligeholdelse af frivillige adfærd og shaping. Træningen starter ofte med gennemgang af teori, f.eks. ”de fire hemmeligheder til at blive en supertræner”, nemlig TKFF – Timing, Kriterier, Forstærkningskvalitet og Forstærkningsfrekvens.

Hundeførerne på holdene vil blive introduceret for de forskellige delmomenter, der indgår i lydighedsprogrammet samt for løbearbejde i skoven og spor. For at ruste hundene til konkurrence, trænes der forskellige steder på sportspladser og andre træningspladser i området, der trænes med forstyrrelse (evt. Doggie-Zen) og at øvelserne lykkedes i 1. forsøg, med andre ord det vi kalder konkurrencetræning.

Træningen tilrettelægges efter den enkeltes niveau og behov, og der er således ikke nødvendigvis fastlagt et bestemt tema for den enkelte træningsgang. Hundeførerne er medbestemmende til hvad de vil træne, alt efter hvad de vil have trænerens øjne på og input til at komme videre med. Det kræver, at den enkelte hundefører har gjort sig klart hvad han/hun vil træne inden hver træningsgang – og er i stand til at kommunikere dette til træneren og i aftenens træningsmakker.
 
I vinterhalvåret trænes der primært om lørdagen, i sommerhalvåret primært om tirsdagen. 
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
CB
Tirsdag kl. 18:30 - 20:00
Instruktør: Connie Clausen, Eva Ulsø,
01.01.2019 31.12.2030 980 kr.
Hoopers (HOOP)

Hoopers er en ny hundesport i Danmark

DcH har i år 2023 optaget Hoopers på konkurrenceprogrammet på linje med de øvrige konkurrencedicipliner, som f.eks. Lydighed, Agility, Rally, Nose Work osv. 

Hooper handler om lydighed, samarbejde, fjerndirigering, selvstændighed, fart og glæde. Det er meget tilskuervenligt og er faktisk en god sport for hele familien, som kan tage med ud til de officielle DcH Hoopers konkurrencer i weekenderne. 

Hoopers er en form for agility, men uden spring, hop, vrid og skarpe vendinger og er derfor ikke helt så belastende for hunden som i agility.

Banen består af hoops (en slags høje kroket buer), korte tunneller, måtter, tønder og hegn. Føreren står stille i midten af banen og hunden skal ved hjælp af kropssprog (tegn) og kommandoer selv løbe banen igennem.

Vi arbejder meget med grundfærdighederne som er ideelle til hoopers f.eks. løb til target, shaping af hoops. Oplæring i kommandoer og tegn til de forskellige veje rundt om tønderne osv. osv.

Til hoopers skal hunden løbe uden snor på pladsen og det lærer vi på holdet så det bliver ganske naturligt for hunden. Vi bruger klikker eller tydeligt signal for belønning på holdet og når nye kombinationer af forhindringer skal læres finder vi baglænskædningen frem fra vores klikkertræningsbaggrund. 


Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
HOP1
Torsdag kl. 18:30 - 20:00
Instruktør: Preben Borg, Stine Olesen,
01.04.2021 31.12.2030 980 kr.
Nosework (NOSE)

Nosework er en ny hundesport i DcH-Danmark, som handler om at lære hunden at finde forudbestemte dufte i forskellige miljøer.

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Nosework N-01
Tirsdag kl. 18:30 - 20:00
Instruktør: Else Grønkjær,
24.10.2023 31.12.2030 980 kr.