Før du tilmelder dig ventelisten i DcH Bording

Før du tilmelder dig, er det en god idé at læse lidt om de træningsmetoder vi bruger i hundetræningen i DcH Bording.

Vi bliver ofte spurgt: Hvorfor anvender vi disse træningsmetoder?


Og vi svarer følgende:

  • Fordi metoderne virker
  • Fordi metoderne er effektive
  • Fordi hundene lærer hurtigere end ved tidligere anvendte metoder
  • Fordi metoderne kan bruges til hverdagslydighed såvel som konkurrencelydighed
  • Fordi vi får lydige hunde – mere end tidligere – fordi relationen mellem hund og fører opbygges og udbygges ved disse metoder
  • Fordi hundene trives med disse metoder og vi oplever færre konflikter mellem hundene og de lærer at ignorere forstyrrelser (f.eks. andre hunde)
Hvad er det så for metoder?
I DcH Bording anvender vi kun positive metoder til træning af hundene. Det vil sige, at vi belønner ønsket adfærd og ignorerer uønsket adfærd hos hunden. Vi bruger ikke såkaldt “positiv straf”, hvilket betyder, at vi ikke anvender fysisk straf, ryk i linen, råben af hunden eller på anden måde påfører hunden ubehag. Sådanne træningsmetoder giver ofte usikre, passive og til tider aggressive hunde. Ved at påføre hunden straf i træningen opnår man kun, at hunden ikke ønsker at samarbejde med hundeføreren eller, endnu værre, at hunden frygter denne.
 

I DcH Bording klikkertræner vi hundene. Denne træningsform er velegnet til at lære din hund alt lige fra hverdagslydighed til avancerede lydighedsøvelser, rally, agility eller hvad som helst du måtte ønske.
 

Klikkertræning baserer sig på frivillighed og initiativ fra hunden; altså at hunden vælger at lade sig træne og dermed lærer, at træning kan betale sig. Vi lærer hunden at være kreativ – forstået på den måde, at den lærer at byde ind med forskellige adfærd, hvor vi så belønner de adfærd, vi ønsker at anvende. Får hunden belønning for at sætte sig, for eksempel, og dermed erfarer, at denne adfærd kan betale sig, vil den med stor sandsynlighed forsøge at sætte sig igen. Dette kan vi anvende hver gang, vi skal lære hunden nye øvelser i træningen eller have fordelagtig adfærd i hjemmet.

 
Når vi arbejder på denne måde, får vi kreative, initiativrige og trænbare hunde, der ikke bare lader sig lokke rundt af en godbid. Og de bliver aktiveret fysisk såvel som psykisk.
 

I klikkertræningen anvender vi en lille plastikmarkør kaldet en klikker, som bruges til at markere, hvornår hunden har gjort det rigtige. Hunden lærer at forbinde denne lyd med, at der kommer en belønning straks efter klikket. Vi får derved en mere opmærksom hund, som gerne vil søge at få belønninger, hvor klikket så er det som fortælle hunden, at netop den adfærd den udfører på klik-tidspunktet er det som udløser belønningen.

Udover brug af klikker, så bruger vi også "makkertræning", dvs. vi træner altid 2 og 2 sammen (på alle hold). Den ene har sin hund på banen, mens den anden hund venter i bilen. Det er vigtigt at hundene får sig en pause ind i mellem, der er ingen hunde (slet ikke hvalpe), som kan kapere  en fuld times intensiv træning (det lærer de ikke mere af tvært imod). Fordelen ved makkertræning er at der altid er en hjælper klar til at observere og assistere, f.eks. holde den andens hund eller holde noget træningsudstyr eller blot huske på hvad træneren instruerede inden de gik på banen. Føreren med hunden har rigeligt at gøre med at holde styr på sin hund, hundelinen, klikkeren og godbidderne :-) 

 

Nyheder

Sponsorer