Klubbens historie

I aviserne skrev de tilbage i 1974 om den nydannede hundeforening i Bording. De skrev endda “Ny hundeforening ligner en succes”, og det må man sige, at de havde ret i.

En kreds af hundeejere i Bording stod bag dannelsen af hundeklubben, heriblandt Mølsted Pedersen, Bjarne Johannesen og Bent Knudsen som var den egentlige initiativtager. Baggrunden for foreningen var, at en del hundeførere fra Bording havde været medlemmer af foreninger i Ikast, og at det trods alt havde været langt at køre for at deltage i forskellige arrangementer.

Bording Hundeforenings første aktivitet blev et 3 måneders lydighedsdressur ledet af Mølsted Pedersen og Bjarne Johannesen. Det blev efterfølgende til mange lydighedskurser, og flere trænere blev uddannet.

I begyndelsen af 1975 blev foreningen officielt etableret med stiftende generalforsamling, og blev herefter optaget i DcH, så klubben nu kom til at hedde DcH Bording. Da klubben nu var optaget i DcH, åbnede det mulighed for at deltage i konkurrencer sammen med andre klubber i DcH.

I scrapbogen fra DcH Bordings “fødsel” kan man bl.a. læse, at kontingentet på generalforsamlingen i 1976 blev forhøjet til 20 kr. for medlemmer under 14 år, medlemmer mellem 14-20 skulle af med 40 kr., og var man over 20 år, kostede det 80 kr. pr. halve år.

I foråret 1976 fik klubben sit eget klubhus ved den gamle skole i Guldforhoved. Eftersom klubben havde stadig fremgang i medlemstallet, blev arealerne ved Guldforhoved efterhånden for trange. Klubben fik tildelt de nuværende arealer i 1987, og den 11. oktober 1987 blev det daværende klubhus transporteret til den nye træningsplads. Opbakningen fra klubbens medlemmer var stor, så der gik ikke længe, før den nye træningsplads kunne tages i brug.
I juni 1988 byggede klubbens medlemmer et nyt og større klubhus. Det tog flere dage og aftner at få sektionerne samlet og stillet op på pladsen, og resultatet heraf står godt og solidt den dag i dag.

Klubben voksede og dermed krav om nye lokaler – år 2009 stod så det nye klubhus færdig, kantine, gode lokaler til kurser og ikke mindst toiletter blev at finde i DcH Bording. Takket være en flok hårdt arbejdende hundefører og deres sammenlever lykkes det år 2011 at få lys på banerne, så nu kunne der trænes om aftenen i klubben – til stor glæde for trænere og hundefører.

I dag afholder klubben årligt mellem 1 til 2 konkurrencer, som er yderst velbesøgte.
Vi afholder herudover en række forskellige aktiviteter for vores egne hundefører flere gange årligt.
Vore hundefører er derudover repræsenteret ved konkurrencer og de seneste par år er flere af vores hundeførere udtaget til DM.

I DcH Bording udmærker vi os specielt ved, at vi over de seneste år har brugt meget tid og energi på at uddanne vore trænere gennem internt og eksternt, til at kunne undervise efter de nyeste og mest effektive træningsmetoder og teorier, til gavn for både hunde og hundefører. Vi er den første klub i DcH der har taget skridtet fuldt ud og implementeret klikkertræning på alle vores hold – med stor succes.
 
Klubbens historie 
 
 

Nyheder

Sponsorer