2019 01.01.2019  -  31.12.3000
Vejledning

Årskontingent (ÅK)

Tilmelding af alle fortsættende medlemmer i klubben

Du vil automatisk blive trukket 1350 kr. samt 1% i kort-gebyr for træning i 2021
Beløbet består af lands og kreds kontingent på 420 kr. + et træningsgebyr på 930 kr.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Årskontingent + gebyr (ÅrsGe)

Tilmelding af alle nye medlemmer i klubben

Beløbet består af indmeldelsesgebyr på 200 kr. + lands og kreds kontingent på 420 kr.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Medlem i anden DcH klub (DcHGe)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Passivt medlemskab (PM)

Tilmelding af passivt medlemsskab i klubben

Beløbet består af et grundkontingent på 420 kr. + et grundgebyr på 100 kr.
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

VentelisteOld (Vent)

Venteliste til opstartshold - Træningsdagen er endnu ikke fastsat og kan blive på andre dage end mandage. 

Ventelisten gælder for hunde som man ønsker at starte op med i DcH-Bording. Det være sig hvalpe under 7 mdr. eller hunde over 7. mdr., som typisk går på et Cross Over hold dvs. ældre hunde, som ikke tidligere er klikkertrænet.

 Det er vigtig inden du tilmelder dig at du kender til de metoder vi træner med i klubben, du kan læse mere om det her: https://dch-bording.dk/foer-du-tilmelder-dig 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Venteliste (Vent2)
Tilmeld/Læs mere - (2)

Hvalpehold (HVALP)
Hvalpehold 
 
Hvalpeholdet er for hunde, som er under 6 måneder gamle. Vi træner hovedsageligt på at få en velsocialiseret og velaktiveret familiehund. En hund, som ikke aktiveres af dig, vil aktivere sig selv, og det er sjældent (for dig) hensigtsmæssige ting, den vil vælge at beskæftige sig med. Dertil vil du som hundefører også via træningen få en god forståelse for generel indlæring (efter operante principper), og når vi samles i klubhuset efter træningen udveksler vi erfaringer og taler om hvordan hverdagens udfordringer kan løses.
 
På holdet lærer du, hvordan din hund bedst indføres i en række udvalgte øvelser (basisfærdigheder), som skal danne grundlag for at fortsætte på de efterfølgende hold i klubben. Disse inkluderer bl.a. kontakt, sit, stå, indkald, at gå pænt i snor, blive i position og mange andre nyttige øvelser eller kombinationer af øvelser.
 
Træningslektionen (ca. 1½ time) består af både af praktiske øvelser og teori. Dvs. vi starter med teori, træner øvelser, tager lidt mere teori og derefter nye øvelser, og til sidst slutter vi af med afrunding i klubhuset, hvor vi også typisk taler om løst og fast.
 
På holdet træner vi altid to og to sammen med skiftende makkere fra gang til gang. Makkerparret vil altid kun træne med én hund af gangen, dvs. den anden hund holder en pause i bilen. På den måde får hundene på skift en mental pause og er efterfølgende mere koncentrerede når de er ude på træningspladsen. Samtidig har man en makker til at hjælpe med sine øvelser, som f.eks. indkald, eller med problemløsning når hunden måske reagerer anderledes end forventet.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Forberedende lydighed hold (FORBE)
Forberedende lydighed hold
 
Forberedende lydighed hold er for de hundefører der ønsker at komme i konkurrence i DcH-program eller Rally.

På holdet trænes der målrettet mod at blive klar til DcH-program eller Rally. Der arbejdes med de grundfærdigheder, der indgår i øvelserne i for begge grene.

Her arbejdes med begreber som stimuluskontrol, shaping og baglænskædning.

Tilmeld/Læs mere - (0)

Fortsætter hold (FORTS)
Fortsætter hold
 
Fortsætter holdet et forberedende hold for hunde der kommer fra hvalpe- eller begynderholdet, inden indslusning til konkurrencelinjen eller familiehundeholdet.

Her arbejdes der videre på de øvelser fra hvalpe- og begynderholdet, og der startes op på bl.a. halsgivning, spring, at samle genstande op, plads og meget meget mere.
 
Der arbejdes på øvelser ud fra hundeførens ønske om kommende hold, og al træning sættes op så den passer til hunden på det niveau hundefører og hund er på.
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

A/E lørdags træning (AEløb)
A/E løbehold

A og E hundeførerne mødes på egen initiativ hver lørdag i skoven, hvor klubben har indhentet træningstilladelse, her arbejdes der primært med eftersøgnings øvelsen.
 
Som udgangspunkt træner man med den hund der har A eller E status. Er der yderligere tid og folk har lyst til at hjælpe kan man få hund nr. 2 på.
 
Der er ingen træner på holdet. Alle er til gengæld spillende trænere. Alle skal deltage aktivt både som figuranter og ansvarlig på midterlinjen, samt hjælpe med at trampe areal.  

Tilmelding til lørdagens træning foregår via Doodle.com hvor man krydser sig af til ugens træning senest onsdag kl. 24.
Tilmeld/Læs mere - (1)

A/E torsdags træning (AEkæd)
A/E torsdags træning
 
Holdet er i sin tid oprettet for at styrke konkurrencelinien samt give mulighed for at få flere hundeførere op klasserne. Endvidere giver det de trænere som er hundeførere på holdet mulighed for at få nye input til egen og deres holds træning.

Holdet er klart oprettet for at profilere klubbens hundeførere og klikkertræningen i konkurrencer og det forventes derfor at man stiller op i konkurrencer vel og mærke når man er klar. Det er kun muligt at deltage med den hund der har A eller E status.
 
Træningen er torsdag i lige uger fra 18.30 til 20.30.
Der trænes 2 og 2 som på resten af klubbens hold.
 Der er en vis egen betaling for deltagelse på holdet.
Der optages ikke hundeførere på holdet som ikke tidligere har gået på hold i klubben.
 
Det forventes at man lejlighedsvis hjælper til ved arrangementer, konkurrencer, oprydningsdag eller lignende eller er træner i klubben.
Tilmeld/Læs mere - (0)

C/B hold DcH program (DCH)
C/B hold
 
På dette hold træner vi målrettet på de øvelser, der indgår i DcH programmet i C og B klassen.
 
 
På holdene trænes der med baglænskædning af de færdige øvelser til DcH programmet, men også vedligeholdelse af frivillige adfærd og shaping. Træningen starter ofte med gennemgang af teori, f.eks. ”de fire hemmeligheder til at blive en supertræner”, nemlig TKFF – Timing, Kriterier, Forstærkningskvalitet og Forstærkningsfrekvens.

Hundeførerne på holdene vil blive introduceret for de forskellige delmomenter, der indgår i lydighedsprogrammet samt for løbearbejde i skoven og spor. For at ruste hundene til konkurrence, trænes der forskellige steder på sportspladser og andre træningspladser i området, der trænes med forstyrrelse (evt. Doggie-Zen) og at øvelserne lykkedes i 1. forsøg, med andre ord det vi kalder konkurrencetræning.

Træningen tilrettelægges efter den enkeltes niveau og behov, og der er således ikke nødvendigvis fastlagt et bestemt tema for den enkelte træningsgang. Hundeførerne er medbestemmende til hvad de vil træne, alt efter hvad de vil have trænerens øjne på og input til at komme videre med. Det kræver, at den enkelte hundefører har gjort sig klart hvad han/hun vil træne inden hver træningsgang – og er i stand til at kommunikere dette til træneren og i aftenens træningsmakker.
 
I vinterhalvåret trænes der primært om lørdagen, i sommerhalvåret primært om tirsdagen. 
Tilmeld/Læs mere - (0)

Rally (Rally)
Rally
 
 Rally, Rally lydighed eller Rally O er en hundesportsgren hvor hund og fører skal gennemføre en bane med øvelser. Banen består af 10 – 20 skilte (afhængig af niveau) der viser, hvilken øvelse der skal laves.
 
Rally er startet for at lave et sjovt alternativ til almindelig lydighedsarbejde. Bedømmelsen er ikke så streng som ved traditionel konkurrencelydighed. Til gengæld bliver der lagt vægt på det glade, positive og afslappede samarbejde mellem hund og fører, både under de enkelte øvelser og på vejen mellem øvelserne.
Øvelserne er en blanding af lydighed og agility (fx stå, sit, dæk, tunnel og spring) tilsat specielle rally øvelser (fxgå hen og læg dig, snur rundt og baglæns gang).

En træningsaften er en blanding af teori og praksis. Vi starter i klubhuset hvor vi gennemgår nogle af skiltene eller dele af Rally-reglementet. Derefter går vi ud og træner. Det kan være de basisfærdigheder der er nødvendige for at lave en øvelse, enkelte øvelser eller gennemgang af en bane.
Nogle af de vigtigste basisfærdigheder til Rally: Lineføring/fri ved fod, sid, stå og dæk. Er det på plads, er man godt igennem mange af øvelserne.

Har du lyst til at træne på Rally-holdet, skal du en tur omkring holdet ”Forberedende konkurrence lydighed”.  
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Familiehundehold (FAM)

Familiehundehold


Vort overordnede mål med holdet er at gøre det sjovere at være hund, men gøre det på en måde, så det samtidig bliver sjovere for hundeføreren at have hund.
Som udgangspunkt elsker hunde at træne og lære nyt og hunden er ligeglad med om det er konkurrence-øvelser eller små sjove tricks.

Vi som trænere lægger os i selen for at være så motiverende og inspirerende til træningen, at I slet ikke kan lade være med at træne hund der hjemme. Husk at det til den ugentlige 1 times træning er det jer der skal lære noget. Det er resten at ugen hunden skal lære.
 
Til træningen vil vi tage udgangspunkt i øvelserne fra DcH’s konkurrenceprogram (lineføring, dæk, spring m.m.). Vi vil dog (måske) ikke være så strikse som trænerne på konkurrenceholdene. Derudover skal vi prøve at lære hundene forskellige tricks.
 
Hvis I som hundeførere har nogle ønsker til træningen, er vi meget lydhøre. En ting kan der dog ikke ændres på: Som på klubbens øvrige hold trænes der positivt operant.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Hoopers (HOOP)

Hoopers..... 

Kom og vær med fra start i den nye hundesport i Danmark – med masser af samarbejde, fjerndirigering, selvstændighed, fart og glæde.

Hoopers en form for agility, men uden spring, hop, vrid og skarpe vendinger og er derfor ikke helt så belastende for hunden som i agility.

Banen består af hoops (en slags høje kroket buer), korte tunneller, et stykke bredt tæppe, tønder og hegn. Føreren står stille i midten af banen og hunden skal ved hjælp af kommandoer selv løbe banen.

Vi kommer til at arbejde meget med grundfærdighederne, shaping af hoops. Kommandoer til de forskellige veje rundt om tønderne osv. osv.

Men måden man tilmelder sig er er her via klubmodulet. Og man kan kun vælge forskellige kontingent former. Man ser her hvad det koster og vi refunderer fuldt ud, hvis holdet ikke starter op:

Enten vælger man:

- Hund nr. 2
- Medlem i anden DcH klub
- Kontingent 2021 hvis man vil være medlem af DcH Bording

Kriterier for optagelse på holdet er:

- Mindst deltaget på hvalpefortsætterhold
- Hunden kan løbe til target
- Hunden kan løbe uden snor på pladsen*
- Vi bruger klikker/signal for belønning på holdet
- Instruktøren har vurderet hunden og har accepteret optagelsen på holdet.

*Det kan trænes op og en lang snor kan bruges i starten, men det er nemmest uden.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Nyheder

Sponsorer