Vision & strategiplan

Vision for DcH Bording
Vi vil være den førende DcH – klub inden for positiv operant træning.

Forord
”If you can dream it – you can do it” sagde Walt Disney og skabte en oplevelsesvirksomhed forankret i solide værdier og kreativitet til gavn for mange familier. I vort tilfælde gælder det DcH Bording´s fremtid. Spørgsmålet er, om fremtiden skal styre klubben, eller om vi selv vil skabe den? En vision er en ønsket tilstand, der altid er i syne, men uden for rækkevidde. Kunne vi nå den, ville der blot være tale om et mål. Omverdenen forandrer sig og derfor vil en vision også forandre sig over tid, hvis ikke klubben ønsker at sande til.

Visionsudvalgets forslag til en vision for DcH Bording foreligger her i en første udgave. Visionen er blevet til gennem en række møder i 2012, i udvalget og gennem spørgeskemaer til hundetrænerne og træningsudvalget. Visionen er sendt til bestyrelsen og trænerne i håb om, at de vil vidergive deres synspunkter til udvalgets medlemmer. Udvalget anbefaler bestyrelsen, at visionen bliver præsenteret på generalforsamlingen januar 2013, hvor medlemmer af DcH Bording har mulighed for at komme med eventuelle kommentarere, forslag og idéer.

Klubbens visioner:
DcH Bording vil arbejde mod at blive den foretrukne hundeklub i Midtjylland og gennem vort engagement i klubben og herunder bestyrelsen vil vi arbejde for, at DcH Bording bliver den bedste hundeklub i Midtjylland for alle hundeejere med interesse i foreningslivet og operant indlæring. Vi vil udvikle DcH Bording i respekt for vores kerneværdier.

DcH Bording vil være hundeklubben med det gode sociale miljø forankret i rummelighed og i respekt for medlemmernes forskelligheder og hundehold. Vi vil skabe sammenhold og kammeratskab. Vi vil kunne tilbyde adskillige former for hundehold eks. Rally O, Agility, jagthundehold, og være på forkant med udviklingen.
Vi ønsker at tiltrække børn og unge, skabe en ungdomsafdeling med aktive hundefører, et sted hvor forældre trygt kan lade deres unge mennesker komme med deres hunde. Vi vil videreudvikle vor hundeklub, så vi kan udbyde tidssvarende kurser til vore hundetrænere og hundeførere i attraktive omgivelser og i et klubhus hvor der er rart at være.

Kerneværdier
DcH Bording har formuleret et værdigrundlag som kompromisløst vil være styrende for klubbens udvikling og daglige drift.
Værdigrundlaget er fyrtårnet for de beslutninger, DcH Bording ønsker at gennemføre på kort og langt sigt. Vore værdier udtrykker de holdninger, vi lægger til grund for indfrielsen af vor vision – de skal være med til at sikre fælles fodslaw på rejsen mod visionen.
Arbejdet med formulering af vore kerneværdier har taget udgangspunkt i de gode værdier og normer, der i forvejen eksisterer i klubben. Det vi i DcH Bording er stolte af og som gør klubben til noget særligt. Værdier og normer som gør, at vi gerne vil være medlemmer af DcH Bording, og som er vigtige for vore medlemmers og andre interessenters positive opfattelse af Klubben.

Dette er vore kerneværdier:

Vi er på forkant med valg af træningsprincipper
– vi træner operant

Vi er en klub der favner bredt, og ikke kun fokuserer enøjet på en gren
– Alle er lige velkommen om man vælger familiehundehold eller konkurrencelinjen

Vi har det rart med hinanden
– Vi skaber rammerne for et berigende og udviklende samvær i respekt for hinanden

Vi lægger vægt på helhed og sammenhængskraft
– Vi er bredtfavnende og rummelige med et positivt menneskesyn

Vi har mange kompetencer, der samarbejder uden grænser
– Vi bidrager hver især med det vi er gode til

Vi har en rød tråd i vores uddannelse
– Alle vores trænere underviser i operant træning og har gennem interne eller eksterne kurser tilegnet sig viden herom

Vi udtrykker vores meninger og har en demokratisk diskussion / beslutning proces i en god tone
– Dette være sig i bestyrelsen, på træner møder samt i alle øvrige beslutningsprocesser

Vi lægger vægt på et godt omdømme
– Vi vil pleje vort image og sikre klubben et godt omdømme

Nyheder

Sponsorer